Regional verksamhet

Landstinget Blekinge deltar i eller är ägare av en rad regionala verksamheter.

ALMI Företagspartner Blekinge AB


ALMIs verksamhetsidé är att verka för ett dynamiskt näringsliv genom att stimulera och stödja företagare så att de satsar på tillväxt. ALMI arbetar för företag som vill och kan växa och verkar för att nya livskraftiga företag startas. Verksamheten omfattar rådgivning till små och medelstora företag och finansiering.

Läs mer om ALMI länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BlekingeTrafiken AB


Blekingetrafiken AB ägs gemensamt av kommunerna i länet och Landstinget Blekinge. Bolaget har till uppgift att genom avtal med trafikföretag bedriva linjetrafik för personbefordran.

Läs mer om BlekingeTrafiken länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Blekinge


Region Blekinge är en politisk plattform för frågor om Blekinges utveckling. Medlemmar är länets fem kommuner och landstinget. Region Blekinge ska stärka länets tillväxt och utveckling, stärka samverkan inom och utom länet och vara Blekinges regionala politiska företrädare.

Läs mer om Region Blekinge länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 

AB Regionteatern Blekinge Kronoberg


Teaterns ändamål är i första hand att organisera och driva teaterverksamhet med fast ensemble inom Blekinge och Kronobergs län. Huvudmän är Landstinget Blekinge tillsammans med Landstinget Kronoberg och Växjö kommun.

Läs mer om Regionteatern Blekinge Kronoberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stiftelsen Blekinge Museum


Tillsammans med Karlskrona kommun och Blekinge musei- och hembygdsförbund är Landstinget Blekinge huvudman för Stiftelsen Blekinge Läns Museum. Stiftelsens ändamål är att förvalta dess samlingar, fastigheter och byggnader och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall bedriva vetenskaplig insamling och dokumentation, utställningsverksamhet, information och annan utåtriktad verksamhet som gäller länets kultur- och naturhistoria och bedriva och befrämja kulturminnesvård.

Läs mer om Stiftelsen Blekinge Museumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturarv Sydost


Kulturarv Sydost är ett samarbete mellan Blekinge Museum, Blekingearkivet och Länsbibliotek Sydost och samlar Blekinges kulturarv i en portal. Här kan du bland annat söka bland Blekingearkivets arkiv och i Blekinge museums bildsamling. Här finns också en länklista till internetresurser som innehåller information om Blekinges kulturarv, till exempel fornlämningar, flygfoton, bebyggelseregister och släktforskningsresurser.

Läs mer om Kulturarv Sydostlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Södra Regionvårdsnämnden


Södra regionvårdsnämnden är en regional politisk nämnd för de fyra landstingen i Södra sjukvårdsregionen: Landstinget i Kronobergs län, Landstinget Blekinge, Landstinget i Region Skåne och Landstinget i Hallands län. Samarbetet regleras genom ett regionavtal. Huvudområdet för samarbete är hälso- och sjukvård, men omfattar även andra uppgifter inom landstingens ansvarsområden.

Läs mer om Södra Regionvårdsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Dela (?):
Webbplatsen funkar med Talande webb
Hitta mottagning
Här kan du söka efter kontaktuppgifter till vårdcentraler, mottagningar och andra verksamheter på 1177.se.


Gör det själv
Förnya recept, ändra besökstid, beställ intyg med mera.

E-tjänster

Webbisar, bilder på nyfödda
Webbis
Kartor, vägbeskrivningar
Kartor
Sjukvårdsrådgivning
Råd
Landstinget Blekinge, 371 81 Karlskrona. Tel: 0455-73 10 00,
Fax: 0455-802 50, E-post: landstinget.blekinge@ltblekinge.se
Ansvarig för sidan: Jens Qwarngård
Senast ändrad: 2012-01-13