Revisorer

Landstingets revisorer har till uppgift att granska all verksamhet som bedrivs inom landstingets verksamhetsområde.

Revisorer för landstinget och dess institutioner 2011-2014


Jeppe Johnsson (m), ordförande
Ingeborg Braun (s), vice ordförande
Lars Ericsson (s)
Karl-Erik Ivarsson (c)
Tyrone Svärdh (fp)

Revisionsrapporter


Revionsberättelse samverkansnämnden 2013PDF

Revisionsberättelse 2013PDF

Granskning av landstingets löneprocessPDF

Granskning av landstingsstyrelsens uppsiktPDF

Granskning av landstingets fastighetsförvaltningPDF

Granskning av landstingets målstrukturPDF

Granskning av budgetprocessenPDF

Granskning av den psykiatriska vården i Landstinget BlekingePDF

Revisionsberättelse för samverkansnämnden 2012PDF

Granskning av hälso- och sjukvårdsnämnden - från beslut till handlingPDF

Revisionsberättelse 2012PDF

Granskning av samverkansavtal mellan Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg avseende Onkologi och ThoraxPDF

Granskning av bemanningsenhetenPDF

Granskning av upphandlingsprocessenPDF

Revisionsberättelse 2011PDF

Granskning ekonomi i balansPDF

Granskning av ekonomistyrning Thoraxcentrum och MedicinklinikenPDF

Granskning av Hälsovalet i Landstinget BlekingePDF

Revisionsberättelse för 2010PDF

Granskning av vårdprocessutvecklingPDF

Granskning av landstingets nya organisationPDF

Granskning av Kris- och katastrofplaneringPDF

Granskning av landstingets miljöarbetePDF

Revision av PA-systemPDF

Granskning se möjligheterna 2011PDF

Revisionsplan 2010PDF

Revisionsstrategi 2010PDF

Granskning av IT i landstingetPDF

Granskning av landstingets tillämpning av regler gällande ersättningar för förlorad arbetsinkomst.PDF

Granskning av landstingets budgetprocess och ekonomistyrningPDF

Granskning av ekonomifunktionen inom VerksamhetsstödPDF

Granskning av hur landstinget använder de uppgifter som framkommer i Öppna jämförelserPDF

Granskning av hälso- och sjukvårdens hantering av vårdgarantinPDF

Granskning av vårdlogistik och vårdnära administrationPDF

Granskning av ändamålsenligheten i landstingets kapitalförvaltningPDF

Granskning av landstingets personalförsörjning, läkare och tandläkarePDF

Administratör


Asta Olsson

Telefon


0455-73 40 09
Dela (?):
Webbplatsen funkar med Talande webb
Hitta mottagning
Här kan du söka efter kontaktuppgifter till vårdcentraler, mottagningar och andra verksamheter på 1177.se.


Gör det själv
Förnya recept, ändra besökstid, beställ intyg med mera.

E-tjänster

Webbisar, bilder på nyfödda
Webbis
Kartor, vägbeskrivningar
Kartor
Sjukvårdsrådgivning
Råd
Landstinget Blekinge, 371 81 Karlskrona. Tel: 0455-73 10 00,
Fax: 0455-802 50, E-post: landstinget.blekinge@ltblekinge.se
Ansvarig för sidan: Jens Qwarngård
Senast ändrad: 2014-04-15