Barn, miljö och hälsa

Barn är ofta extra känsliga för miljöpåverkan. De växer och är aktiva och intar mer mat och dryck i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna. De andas också in mer luft. Därför exponeras de mer än vuxna för olika miljöfaktorer, till exempel luftföroreningar och miljögifter i mat och dricksvatten.

Nationell rapport


Miljöhälsorapport 2005 är en nationell rapport med fokus på miljöns påverkan på barns hälsa. Den har tagits fram av bland andra Socialstyrelsen, Stockholms läns landsting och Institutet för miljömedicin. En enkätstudie, där Blekinges barn ingår, ligger till grund för rapporten.

Regional rapport


På regional nivå behöver vi utifrån ett gott kunskapsunderlag blicka framåt och vidta åtgärder för att möta barns specifika behov. Därför har Landstinget Blekinge och länsstyrelsen i Blekinge län har varit med och tagit fram en regional rapport som förhoppningsvis kan tjäna som ett kunskapsunderlag som ger en fingervisning om de barnmiljöhälsofrågor som vi i Blekinge behöver fördjupa oss i.
Dela (?):
Webbplatsen funkar med Talande webb
Hitta mottagning
Här kan du söka efter kontaktuppgifter till vårdcentraler, mottagningar och andra verksamheter på 1177.se.


Gör det själv
Förnya recept, ändra besökstid, beställ intyg med mera.

E-tjänster

Webbisar, bilder på nyfödda
Webbis
Kartor, vägbeskrivningar
Kartor
Sjukvårdsrådgivning
Råd
Landstinget Blekinge, 371 81 Karlskrona. Tel: 0455-73 10 00,
Fax: 0455-802 50, E-post: landstinget.blekinge@ltblekinge.se
Ansvarig för sidan: Ann-Sofi Widerström
Senast ändrad: 2009-09-10