Krisledning

En händelses art avgör vilka insatser som landstinget gör, och hur insatserna leds.

Tjänsteman i beredskap


Landstinget har en larmfunktion kallad tjänsteman i beredskap, TiB, dygnet runt, året runt. Denna bemannas enligt rullande schema av någon från följande befattningar:
  • säkerhetschef
  • beredskapssamordnare
  • ambulansöverläkare
  • verksamhetschef, klinisk kemi
  • verksamhetschef, medicinteknisk avdelning
  • verksamhetschef, Kallinge vårdcentral.

TiB larmas av SOS Alarm, landstingsintern funktion eller av en annan myndighet vid en allvarlig händelse.

TiB är en enkel och säker väg in i landstinget vid olika hotbilder, främst när det gäller allvarliga och extraordinära händelser. TiB har mandat att verka som initial regional ledning och har möjlighet att mobilisera landstingets samlade resurser och höja beredskapen för att möta behovet på såväl skadeplats som på vårdinrättningar.

Ledning på olycksplats


Personalen i den första ambulansen som kommer till en olycksplats får en förutbestämd roll som sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig. De samarbetar med räddningstjänsten, polisen och sjukhuset.

Ledning på landstinget


Ledningsgruppen på akutmottagningen i Karlskrona fungerar både som lokal och regional ledning under stabsläge. Stabsläge är det första skedet innan de vet hur stora insatser som behöver göras. När ledningsgruppen beslutar att höja beredskapsläget till förstärkningsläge eller katastrofläge larmas katastrofledningen på landstingsnivå.

I katastrofledningen finns sjukvårdsledare, medicinskt ansvarig och stab. Staben leds av en stabschef. Bemanningen av katastrofledningen är förutbestämd med ordinarie och ställföreträdande deltagare.

Nära ledningscentralen finns lokaler för psykologisk- och psykiatrisk katastrofledning, PKL,  lokaler för upplysningscentral för anhöriga och sammanträdeslokal för landstingets krisledningsnämnd. Lokaler för presskonferenser och för massmedia finns i Wämö Centers konferensanläggning.

Krisledningsnämnd


Alla kommuner och landsting i Sverige har  en krisledningsnämnd som kan ta snabba beslut under en kris. I Landstinget Blekinge består krisledningsnämnden av samma ledamöter och ersättare som landstingsstyrelsens arbetsutskott. Krisledningsnämndens roll är att fatta beslut  för stöd av en extraordinär och kostnadskrävande insats.  
Dela (?):
Webbplatsen funkar med Talande webb
Hitta mottagning
Här kan du söka efter kontaktuppgifter till vårdcentraler, mottagningar och andra verksamheter på 1177.se.


Gör det själv
Förnya recept, ändra besökstid, beställ intyg med mera.

E-tjänster

Webbisar, bilder på nyfödda
Webbis
Kartor, vägbeskrivningar
Kartor
Sjukvårdsrådgivning
Råd
Landstinget Blekinge, 371 81 Karlskrona. Tel: 0455-73 10 00,
Fax: 0455-802 50, E-post: landstinget.blekinge@ltblekinge.se
Ansvarig för sidan: Jens Qwarngård
Senast ändrad: 2011-05-26