Så här används landstingsskatten

Att driva landstingets verksamheter under ett år kostar cirka 4 miljarder kronor. Kostnaderna betalas till största delen med hjälp av landstingsskatten.

Av varje hundralapp du tjänar går 11,19 kronor i skatt till landstinget (tidigare 11,51 kronor, landstingsskatten sänktes den 1 januari 2013 när länets kommuner tog över ansvaret för hemsjukvården). Landstingets kostnader betalas även av statsbidrag, vårdavgifter och försäljning av vård och andra tjänster. Det som kostar mest av landstingets verksamheter är att bedriva hälso- och sjukvård.

Landstingets intäkter under 2012


(i miljoner kronor)
Landstingsskatt: 3 091
Statsbidrag: 892
Avgifter från patienter: 139
Finansiella intäkter (ränteintäkter och utdelning på bland annat aktier): 67
Övriga intäkter: 481
Summa: 4 670
 

Landstingets kostnader under 2012


(i miljoner kronor)
Hälso- och sjukvård och tandvård: 3 166
Folkhögskolenämnden: 26
Samverkansnämnden: 54
Serviceverksamhet: 579
Finansiella kostnader: 51
Övriga kostnader: 676
Summa: 4 552

Siffrorna gäller 2012.

Pengar
Dela (?):
Webbplatsen funkar med Talande webb
Hitta mottagning
Här kan du söka efter kontaktuppgifter till vårdcentraler, mottagningar och andra verksamheter på 1177.se.


Gör det själv
Förnya recept, ändra besökstid, beställ intyg med mera.

E-tjänster

Webbisar, bilder på nyfödda
Webbis
Kartor, vägbeskrivningar
Kartor
Sjukvårdsrådgivning
Råd
Landstinget Blekinge, 371 81 Karlskrona. Tel: 0455-73 10 00,
Fax: 0455-802 50, E-post: landstinget.blekinge@ltblekinge.se
Ansvarig för sidan: Jens Qwarngård
Senast ändrad: 2013-02-20