Telemedicinskt projekt ska förbättra vården

Landstinget Blekinge får tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) 9 miljoner kronor från Tillväxtverket för ett telemedicinskt projekt. Totalt satsas 18 miljoner kronor i projektet, som ska resultera i effektivare vård och ett telemedicinskt centrum i Blekinge.
Målet är att etablera ett telemedicinskt centrum som ska visa hur tekniken kan leda till ökad tillgänglighet och kostnadseffektivitet i vården. Telemedicin innebär att hälso- och sjukvårdstjänster kan erbjudas på distans, och att processer i vården därigenom kan effektiviseras. En annan viktig effekt blir att vården bedrivs med mindre miljöpåverkan.

Telemedicinska tjänster kommer att utvecklas i mindre pilotprojekt. Först och främst kommer man att fokusera på teleradiologi, vilket handlar om elektronisk överföring av information inom vården. Man kommer även utveckla tjänster inom telepatologi, som möjliggör patologarbete på distans. Vidare kommer tjänster för vård i hemmet att utvecklas. Andra områden som projektet kan effektivisera är laboratoriemedicin och den medicinska specialiteten dermatologi, som handlar om huden och dess sjukdomar.

Projektet riktar sig i första hand till verksamheter inom Landstinget Blekinge, men även privata vårdgivare och andra landsting är möjliga kunder. Utöver den förbättrade tillgängligheten hoppas man även kunna korta vårdköerna, öka produktiviteten i vården och göra så att vårdens resurser används på bästa möjliga sätt.

Skapa ny företagsverksamhet Ett viktigt syfte med projektet är också att skapa ny företagsverksamhet inom telemedicin i Blekingeregionen.
Satsningen ägs av Landstinget Blekinge och drivs tillsammans med flera projektpartner och medfinansiärer. Utöver Tillväxtverkets satsning i projektet finns ett samarbete med Blekinge Tekniska Högskola, Region Blekinge, Telecomcity och Blekinge Forskningsstiftelse.

Röster om projektet


"Det här projektet visar verkligen på hur teknik kan tillämpas för att både fungera som ett stöd i samhället, bidra till ökad livskvalitet för användarna och på sikt samtidigt vara både kostnadseffektivt och belasta miljön mindre. Det är ett skolexempel på tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt."
Ursula Hass, rektor för Blekinge Tekniska Högskola

"Initiativ som detta passar  väl in i vårt engagemang för genomförandet av Regional IT-strategi.  Vi ser också att samverkan med andra projekt inom området för IT och hälsa, till exempel Blekinge Health Arena, kan skapa attraktiva och nyttiga tjänster för medborgare i och utanför regionen". 
Anna-Lena Cederström, regiondirektör

"Landstinget Blekinge arbetar intensivt för att nå ökad kostnadseffektivitet och tillgänglighet. Även miljöarbetet är högprioriterat och det är därför mycket glädjande att vi kan driva det här projektet, med hjälp av pengar från Tillväxtverket och i samverkan med BTH, Telecom City och Region Blekinge. De största vinsterna vi kan göra med den telemedicinska utvecklingen är förstås sådanda som underlättar för hälso- och sjukvårdspersonalen och allra främst för våra patienter och andra som har kontakt med hälso- och sjukvården."
Jan Svanell, landstingsdirektör

"Kombinationen hälso- och sjukvård, högskola, näringsliv och samhälle ger oss goda möjlighet att förbättra vården utifrån en behovsbaserad tillnärmning. I detta samverkansprojekt är det telemedicin, distansdiagnostik och hälso- och sjukvårdstjänster som är i fokus. Duktiga och engagerade personer från olika områden hjälper till för att lösa samhällsproblem.  Projektet handlar om hur man tar till sig och arbetar med existerande tekniker på ett nytt sätt, eller utvecklar nya redskap inom vård och omsorg. Målet är att uppnå en ökad tillgänglighet, delaktighet, kvalitet med minskad belastning på miljö och ekonomi. Det är den här typen av bred samverkan som lyfter känslan av mod, lust och vilja och tron på en god utveckling i vårt län."
Birgitta Lundberg, chef för Blekinge kompenscentrum

Dela (?):
Webbplatsen funkar med Talande webb
Hitta mottagning
Här kan du söka efter kontaktuppgifter till vårdcentraler, mottagningar och andra verksamheter på 1177.se.


Gör det själv
Förnya recept, ändra besökstid, beställ intyg med mera.

E-tjänster

Webbisar, bilder på nyfödda
Webbis
Kartor, vägbeskrivningar
Kartor
Sjukvårdsrådgivning
Råd
Landstinget Blekinge, 371 81 Karlskrona. Tel: 0455-73 10 00,
Fax: 0455-802 50, E-post: landstinget.blekinge@ltblekinge.se
Ansvarig för sidan: Kristina Nordin
Senast ändrad: 2010-06-11