Blekinge Forskningsråd

Blekinge kompetenscentrum har haft ansvaret för att inrätta ett råd angående forskning och utveckling under arbetsnamnet Universitetsfonden. Detta råd har sedermera döpts om till Blekinge Forskningsråd. Verksamheten startades upp 2008-02-25.

Blekinge Forskningsråds uppgifter


Blekinge Forskningsråds uppgifter är att granska projektförslag och projektansökningar som föreslås av huvudmännen. I FoU-strategin slås det dessutom fast att samspelet med andra aktörer är viktigt för utvecklingen av landstingets forsknings- och utvecklingsarbete. Utöver Blekinge Tekniska Högskola kan landstinget Blekinge även samverka med andra högskolor eller institutioner inom forskningsområden som gagnar landstingets verksamhet.

Blekinge Forskningsråds arbetsformer


Blekinge Forskningsråd består av tre representanter från vardera huvudmannen samt en adjungerad sekreterare. Utöver att Blekinge Forskningsråd ska avge förslag till beslut om tilldelning av forskningsmedel ska rådet systematiskt och regelbundet informera om sitt arbete och anordna återkommande konferenser och seminarier.

Omfördelning av budgeterade medel


Omfördelning mellan de olika kostnadsslagen får uppgå till högst 10 % av det totalt erhållna anslaget. Om större omfördelningar skulle behövas, så ska ansökan lämnas till Blekinge Forskningsråd på särskild blankett.

Beslut forskningsanslag 2009


Beslut 2009 om stöd till forskningsprojekt - som fortfarande pågår:


 


Classifying the Severity of Acute Coronary Syndrome by Mining Patient Data
Anders Halling 450.000 SEK

Fuzzy sets, rough sets and fuzzy statistics in medical applications
Elisabeth Rakus Andersson 210.000 SEK

Psychometric testing of a Quality of Life Instrument for Older People: A Phase I study
Gunilla Borglin 100 000 SEK

Beslut forskningsanslag våren 2010


Beslut våren 2010 om stöd till 14 forskningsprojekt - som pågår som längst till våren 2012.

AUGMENT — ett utvecklingsprojekt om teknikstöd och metoder för användardriven design av tillgänglighet samt test av alternativa affärsmodeller för e-hälsa

"


Annelie Ekelin, 500 000 SEK

Factors related to quality of life among the elderly with pain
Lena Sandin Wranker, 500.000SEK                               

Forskning kring röstövningsapparat som ger återkoppling till Parkinsonpatienter
Sven Johansson 500 000 SEK

Förstudie av Allmänläkares evidensbaserade vårdpraktik — en pilotstudie
Berthel Sutter 100 000 SEK

Förstudie av Finns det samband mellan smärta hos äldre och fysisk aktivitet tidigare i livet?
Stina Lilje 100 000 SEK

Förstudie av Spelutveckling för habilitering av barn och ungdomar
Sara Eriksén 100 000 SEK

Intelligenta Sensornätverk för Medicinsk Datainsamling
Jörgen Nordberg 500 000 SEK

MOVE IT — Möte mellan Ortoped, VårdsökandE och sjukgymnast via IT-lösningar
Lina Nilson 350 000  SEK

Studie av ljud i kuvöser
Lars Håkansson 500 000 SEK

Utveckling av en ny programvara, OMX-Soft, för röntgenbildanalys och Hjärt-kärlsjukdom och parodontit hos äldre (SNAC-Blekinge), en medicinskodontologisk longitudinell studie
Stefan Renvert och Johan Berglund 500 000 SEK

Vaskulär sjukdom och KOL (VASKOL) - ett syndrom med kronisk inflammation
Kerstin Ström 500 000 SEK

Vårdplanering med videoteknik
Malin Hofflander 210 000 SEK

Yngre personers upplevelser efter att ha överlevt en akut hjärtinfarkt samt deras upplevelse av socialt stöd
Ewa Andersson 100 000 SEK.

Beslut forskningsanslag hösten 2010


Beslut hösten 2010 om stöd till 10 forskningsprojekt - som pågår som längst till 2012:

Efter digitaliseringen fortsatt utveckling av röntgendiagnostik,
Bo Helgeson 485 000 SEK

Erfarenheter av att stödja föräldrar med intellektuella funktionshinder
Ingrid Weiber 300 000 SEK

Framtagande av kompetensmodell för hantering av innovationsprocesser i vården — en förstudie
Urban Ljungquist 100 000 SEK

Fuzzy Sets, Rough Sets and Fuzzy Statistics in Treatment of Gastric Cancer
Elisabeth Rakus- Andersson 315 000 SEK, projektet förlängt tom 2012

Hälsotorg på webben — en ny arena för hälsofrämjande kommunikation
Amina Jama Mahmud 200 000 SEK

Intervention av smärtbehandlingen hos patienter med kirurgiska åkommor
Markus Gustafsson 80 000 SEK

Modell för implementering av hälsosamtal
Annelie Virveus 80 000 SEK

Närstående till yngre personer som överlevt en hjärtinfarkt- deras erfarenheter och behov av stöd
Ewa Andersson 270 000 SEK

Sjuksköterskans tillämpning av vårdvetenskaplig forskning i den kliniska verksamheten
Terese Ericsson 70 000 SEK

Socialt stöd och hälsorelaterad livskvalité före och efter användande av ett internet stödsystem
Ania Willman 245 000 SEK

WALKFaR — Serious gaming som motivationsverktyg för FaR
Hans Tap 100 000 SEK

Beslut

forskningsanslag

våren 2011


Beslut våren 2011 om stöd till 13 forskningsprojekt - pågår som längst till 2012:

Autonomi som förutsättning för tillit i en teknikintensiv vårdmiljö
Catharina Lindberg, doktorandstudier i två år, 800 000 SEK

Bättre operationsplanering genom utvinning av operationsindikatorer
Marie Persson, 381 000 SEK

Finns det ett samband mellan funktionsnedsättande smärta och fysisk aktivitet genom livet?
Stina Lilje, doktorandstudier i två år, 281 000 SEK

Förpackningar inom demensvård
Sharon Kao-Walter, 400 000 SEK

Förstudie av Forskningsprojekt Patientnärmre vård
Gunilla Albinsson, 100 000 SEK

Förstudie av MonitorFaR — en väg till snabbare sårläkning
Rut F Öien, 100 000 SEK

Förstudie av Smarta hem — förstärkningar av funktioner för en självständig vardag
Jenny Lundberg, 100 000 SEK

Hypertoniskola med hemblodtrycksmätning
Anders Olsén 100 000 SEK

Implementering av nationella riktlinjer för personer med schizofreni - attityder och uppfattningar
Boel Sandström, doktorandstudier under två år, 800 000 SEK

KVAST Kvalitet på standard infusion jämfört med Ringer Wash-in
Ann-Kristin Olsson, doktorandstudier i två år, 979 500 SEK 

Sjuksköterskans sociala stöd till yngre personer som överlevt en hjärtinfarkt och deras närstående
Ewa Andersson, 100 000 SEK

Studie av buller och vibrationer från MR och CT-kameror
Ingvar Claesson, 500 000 SEK

WALKFaR i praktiken
Hans Tap, 500 000 kronor SEK

Dela (?):
Webbplatsen funkar med Talande webb
Hitta mottagning
Här kan du söka efter kontaktuppgifter till vårdcentraler, mottagningar och andra verksamheter på 1177.se.


Gör det själv
Förnya recept, ändra besökstid, beställ intyg med mera.

E-tjänster

Webbisar, bilder på nyfödda
Webbis
Kartor, vägbeskrivningar
Kartor
Sjukvårdsrådgivning
Råd
Landstinget Blekinge, 371 81 Karlskrona. Tel: 0455-73 10 00,
Fax: 0455-802 50, E-post: landstinget.blekinge@ltblekinge.se
Ansvarig för sidan: Kristina Nordin
Senast ändrad: 2012-06-08