Nya förvaltningschefer utsedda

Från och med den 1 oktober återinför landstinget den tidigare förvaltningsorganisationen. Landstingsstyrelsen utsåg i dag två av förvaltningscheferna, för Blekingesjukhuset och primärvården
Förvaltningschef för Blekingesjukhuset blir Bengt Wittesjö, 52 år och bosatt i Karlskrona kommun. Bengt Wittesjö är specialistläkare i infektionssjukdomar och har tidigare varit verksamhetschef för infektionskliniken. Sedan i fjol är han chefläkare i Landstinget Blekinge. 

Anders Rehnholm blir förvaltningschef för primärvården. Han är 59 år, bosatt i Karlskrona kommun och är för närvarande chefläkare i primärvården. Anders Rehnholm är specialistläkare i allmänmedicin och har tidigare varit verksamhetschef för tre vårdcentraler i Karlskrona: Trossö vårdcentral, Tullgårdens vårdcentral och Kungsmarkens vårdcentral.
 

Fler åtgärder för att förbättra ekonomin


Landstingsstyrelsen fattade i dag också beslut om ytterligare åtgärder för att förbättra ekonomin.

Sedan början av året arbetar Landstinget Blekinge utifrån ett åtgärdspaket som ska leda till en ekonomi i balans vid årets slut. När halvårsskiftet nu har passerat märks vissa tecken på en förbättring. Till exempel har Landstinget Blekinge en lägre nettokostnadsutveckling än genomsnittslandstinget. Likaså har personalstyrkan minskat med 80 personer om man jämför juni 2011 med juni 2010.

Samtidigt visar den senaste prognosen att landstinget ändå kommer få ett underskott vid årets slut med knappt 90 miljoner. Därför landstingsstyrelsen beslutat om ytterligare åtgärder för att trygga ett nollresultat, exempelvis:

  • Fördjupad analys av läkemedelkostnaderna. Eftersom läkemedelskostnaderna fortsätter att stiga kommer nu en noggrann analys att genomföras. Syftet är att se om det går att hitta besparingar, exempelvis genom att byta ut dyrare läkemedel mot ett billigare fullgott alternativ.
  • Analys av tvättkostnaderna. Eftersom kostnaderna för tvätt ökar kommer landstinget analysera om användningen av personal- och patientkläder är tillräckligt rationell. Utgångspunkt är att eventuella åtgärder inte får äventyra patientsäkerheten.
  • Beställningen av analyser, röntgenundersökningar och prover kommer att analyseras för att se om det även där går att göra besparingar samtidigt som den medicinska kvaliteten inte ska försämras.
  • IT-verksamhet på entreprenad. Landstinget kommer göra en förstudie för att se vilka konsekvenser det får om man lägger ut delar av IT-verksamheten på entreprenad.
  • Resor, utbildningar och konferenser. Det är bara i undantagsfall som man får resa utanför länet, gå på utbildning eller konferens.

Åtgärderna ska tillsammans med tidigare fattade beslut under våren, leda till ett nollresultat vid årets slut. En förutsättning är dock att inte andra kostnader stiger.

Anders Rehnholm och Bengt Wittesjö

Anders Rehnholm och Bengt Wittesjö

Dela (?):
Webbplatsen funkar med Talande webb
Hitta mottagning
Här kan du söka efter kontaktuppgifter till vårdcentraler, mottagningar och andra verksamheter på 1177.se.


Gör det själv
Förnya recept, ändra besökstid, beställ intyg med mera.

E-tjänster

Webbisar, bilder på nyfödda
Webbis
Kartor, vägbeskrivningar
Kartor
Sjukvårdsrådgivning
Råd
Landstinget Blekinge, 371 81 Karlskrona. Tel: 0455-73 10 00,
Fax: 0455-802 50, E-post: landstinget.blekinge@ltblekinge.se
Ansvarig för sidan: Jens Qwarngård
Senast ändrad: 2011-08-29