Nyhetsarkiv 2011

2011-12-22

Landstinget säljer tre fastigheter


Landstingsstyrelsen har i dag, under ett extrainsatt sammanträde, beslutat att sälja tre fastigheter.

2011-12-22

Folktandvården i Kallinge stänger


Den 1 januari 2012 stänger folktandvården i Kallinge. Du som är patient på kliniken är välkommen till folktandvården i Ronneby eller Bräkne-Hoby.

2011-12-22

Nytt nummer av tidningen Ditt Landsting


Varför höjs landstingsskatten och hur påverkar det din ekonomi? Det kan du läsa om i tidningen Ditt Landsting, som kommer med posten hem till alla...

2011-12-20

Bättre stöd till den som drabbas av våld i nära relationer


Bättre och tydligare rutiner ska bidra till att den som drabbas av våld i nära relationer snabbt får bästa, möjliga vård.
- Våld i nära relationer kan...


2011-12-20

Patientsäkerheten ska förbättras


Landstinget Blekinge ska senast den 1 mars nästa år redovisa vidtagna åtgärder för att förbättra patientsäkerheten. Det har Socialstyrelsen nyligen...

2011-12-16

Jan-Olof Henriksson blir ny rektor för Blekinge läns folkhögskola


Jan-Olof Henriksson, före detta hälso- och sjukvårdsdirektör i Landstinget Blekinge, blir ny rektor för Blekinge läns folkhögskola.

2011-12-16

God jul och gott nytt år!


God jul och gott nytt år önskar...

Kalle Sandström
Landstingsstyrelsens ordförande

Marie Sällström
Landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande

Alexander Wendt
...2011-12-14

Landstinget har sålt fastigheter


Landstinget Blekinge har sålt fastigheterna Tullgården i Karlskrona och Lindemohemmet i Asarum.

2011-12-13

Så ska landstinget spara under 2012


2012 års verkställighetsplaner för landstingets förvaltningar är klara och beslutade av landstingsstyrelsen. I planerna står bland annat vilka...

2011-12-12

Distriktssköterskemottagningen i Eringsboda stänger


Från och med den 27 december 2011 stängs tills vidare distriktssköterskemottagningen i Eringsboda.

2011-12-12

IT-avbrott på Lyckeby vårdcentral avhjälpt


Lyckeby vårdcentral råkade under måndagen ut för ett IT-avbrott som påverkade både telefoni och datorer.

2011-12-12

Fler ungdomar erbjuds feriejobb


Landstinget kommer erbjuda feriearbete till fler ungdomar än vad man gjort tidigare år. Det beslutet har landstingsstyrelsens arbetsutskott tagit.

2011-11-28

Minskade vårdkostnader visar Öppna jämförelser


Landstinget Blekinges besparingsarbete har börjat ge resultat enligt rapporten Öppna jämförelser, där man bland annat kan se att vårdkostnaderna...

2011-11-21

Datorproblemen på Tvings läkarmottagning lösta


Tvings läkarmottagning har haft problem med datorerna och kunde inte komma åt patientjournalerna. Detta problem är nu löst.

2011-11-18

1177.se — Sveriges bästa offentliga sajt 2011


"Det finns något storslaget över det uppdrag som 1177 har tagit sig an: Att både guida till rätt vårdcentral eller sjukhus och informera om såväl...

2011-11-16

Marie Sällström slutar som landstingsråd 


Marie Sällström (S) lämnar sitt uppdrag som landstingsråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, den sista mars nästa år. Det sker i samband med...

2011-11-16

Dödsfall i samband med
operation anmäls


En man i 60-årsåldern med diabetes och följdsjukdomar avled i augusti i samband med en operation av en amputationsstump. Nu anmäler landstinget...

2011-11-14

Mer pengar till vården


Hälso- och sjukvården i Blekinge får mer pengar nästa år. Det framgår av den budget som landstingsstyrelsen idag har tagit beslut om. Samtidigt finns...

2011-11-01

Priser till röntgenavdelningen och avdelning 58


Blekingesjukhusets röntgenavdelning i Karlskrona har utsetts till årets arbetsplats i Landstinget Blekinge. Samtidigt har för första gången även årets...

2011-10-28

Kan fysisk aktivitet bota psykisk ohälsa?


Flera studier visar att patienter med psykisk ohälsa lätt hamnar mellan stolarna i vården och riskerar långvariga besvär. Studier visar också att dessa...

2011-10-27

Bättre prioritering och fördelning av resurser inom primärvården


Det blir allt vanligare att äldre har fler än en kronisk sjukdom och en svårighet i vården är att prioritera och fördela resurserna rätt så att de...

2011-10-26

Inga politiska beslut om egen upphandling av HPV-vaccin


Med anledning av uppgifter om att Landstinget Blekinge överväger att göra en egen upphandling av vaccin mot livmoderhalscancer.

Landstinget Blekinge...2011-10-24

Nationell kampanj om 1177 riktad till småbarnsföräldrar


Stukad fot, utslagen tand, klämt finger, stort skrubbsår, utslag och diarré? Ibland är det svårt att veta om man ska vända sig till barnakuten,...

2011-10-19

Viktig information om stroke i nya numret av tidningen Ditt Landsting


Varje år drabbas cirka 600 blekingar av stroke. Men genom att upptäcka symtomen i tid och söka vård direkt kan liv räddas och risken för bestående...

2011-10-18

Nya fall av Hemofilus vid äldreboendet Hjulhammar
- men inga fler åldringar har insjuknat


Det har konstaterats att ytterligare två av de boende på äldreboendet Hjulhammar i Karlskrona bär på bakterien Hemofilus, som tidigare gjort att fem...

2011-10-14

Organdonation uppmärksammas i hela landet


Den 17-23 oktober infaller årets donationsvecka och frågan om organdonation uppmärksammas i hela Sverige. Målet är att få fler att anmäla sig som...

2011-10-14

Nationell e-tjänst ökar patientsäkerheten


Landstinget inför nu Nationell Patientöversikt (NPÖ), som gör det möjligt för vårdpersonal att via datorn ta del av dina journaler hos vårdgivare i...

2011-10-13

Allvarligt utbrott av luftvägsinfektioner på äldreboende i Karlskrona


En avdelning på äldreboendet Hjulhammar i Karlskrona har drabbats av en ovanlig smitta som ger förkylnings- och bronkitbesvär och i vissa fall...

2011-10-11

Barn- och ungdomskliniken i Blekinge är bäst i landet


24 000 föräldrar från 20 landsting och regioner har svarat på hur de upplevde besöket eller vistelsen inom barnsjukvården. Överlag är föräldrarna...

2011-10-07

Tuffa åtgärder för att nå ekonomi i balans


Landstingets ekonomiska läge pekar på en viss förbättring. Men det krävs fortsatta åtgärder för att trygga ekonomin och få ett nollresultat vid årets...

2011-10-07

Lär dig känna igen
symtomen på stroke!


Varje år drabbas cirka 30 000 svenskar av en stroke. Av dem är ungefär 600 blekingar. Men genom att upptäcka symtomen i tid och söka vård direkt kan...

2011-10-06

Årets vaccin skyddar mot tre olika influensavirus


Inom kort får länets ålderspensionärer möjlighet att gratis vaccinera sig på den vårdcentral de tillhör. Alla vårdcentraler som ingår i Hälsoval...

2011-10-05

Cancerdrabbade familjer erbjuds avkoppling i fjällen


Intill Snötorget i Lindvallen ligger Stefans Stuga, ett specialdesignat och liftnära boende, med avsikt att bli en plats där familjer som drabbats av...

2011-09-22

Fel tand drogs ut


En ung man i övre tonåren kom till folktandvården för att dra ut en visdomstand. Men på tandvårdskliniken, som ligger i östra Blekinge, tog man fel och...

2011-09-21

Blodtappningen i Ronneby flyttar till nya lokaler


Tisdagen den 27 september flyttar blodtappningen i Ronneby till nya lokaler. I samband med flytten håller blodtappningen öppet hus där alla är...

2011-09-21

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?


Socialstyrelsen arbetar med att ta fram bindande regler för bemanningen i särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor. Nu vill de veta hur...

2011-09-20

Blekinges blåljusmyndigheter lär av varandra för att förhindra självmord


Blåljusmyndigheterna i Blekinge håller i höst en gemensam utbildning i insatser för att förhindra självmord. 230 medarbetare hos Polisen,...

2011-09-19

Tecken på förbättring men fortsatta åtgärder nödvändiga


Landstingets delårsbokslut pekar på en viss förbättring av ekonomin. Men det krävs fortsatta åtgärder under hösten för att trygga en ekonomi i balans...

2011-09-19

Landstingsledningens fakturahantering granskad


I samband med en stickprovskontroll i landstingsledningen har det visat sig att ett mindre antal fakturor har hanterats på ett felaktigt sätt.

- Men med...2011-09-14

Ett steg närmare sydsvensk region


Idag vid ett möte i Kristianstad undertecknade regionerna i Blekinge, Skåne, Kalmar och södra Småland tillsammans med landstingen i Blekinge, Kalmar...

2011-09-13

Försäljning ska ge effektivare fastighetsförvaltning


Landstinget påbörjar nu försäljningen av fastigheter. Totalt ska åtta procent av landstingets hela fastighetsbestånd bjudas ut till försäljning.
- Syf...


2011-09-12

Klamydiatest via webben får fler att testa sig


För ett år sedan lanserades möjligheten att beställa klamydiatest via webben. Sedan dess har fler än 500 tester beställts, i genomsnitt runt 10 tester...

2011-09-09

UMO i mobilen


I början av sommaren lanserades en mobilanpassad version av UMO.se. Med den kan du bland annat lätt hitta närmsta ungdomsmottagning eller få snabba...

2011-09-05

Sjukgymnastikens dag — kom och träffa en sjukgymnast


Torsdagen den 8 september infaller Sjukgymnastikens dag och sjukgymnastiken som yrke uppmärksammas i hela världen. I Blekinge kommer du kunna träffa...

2011-09-05

Asarums distriktssköterskor flyttar ihop med vårdcentral


Distriktssköterskemottagningen i Asarum flyttar. Från och med den 7 september finns mottagningen vid Samaritens vårdcentral på sjukhusområdet i...

2011-09-01

Hälsokällan i Kyrkhult öppnar igen


Den 6 september öppnar Hälsokällan i Kyrkhult igen efter att ha haft sommarstängt i tre månader. Från och med detta datum kommer mottagningen ha öppet...

2011-08-31

Ny kontaktinformation för psykiatrin i västra Blekinge


Från och med måndag den 5 september förändras öppettider och telefonnummer för vissa psykiatriska mottagningar i västra Blekinge.

2011-08-29

Nya förvaltningschefer utsedda


Från och med den 1 oktober återinför landstinget den tidigare förvaltningsorganisationen. Landstingsstyrelsen utsåg i dag två av förvaltningscheferna,...

2011-08-24

Nu samlar vi allt om graviditet, barn och föräldraskap på 1177.se!


Sedan landstingen gemensamt köpt webbplatsen Growingpeople har ett stort arbete gjorts för att ta vara på innehållet och integrera det på 1177.se. När...

2011-08-19

Diabetiker ska inte betala insulinpumpar själva


Det förs diskussioner om det är landstingen eller staten som ska betala för insulinpumpar, smärtpumpar och nutritionspumpar. Men vad som än beslutas så...

2011-07-19

Ingen fara att äta torsk


Under den senaste tiden har flera medier uppmärksammat torskmask och risken för att människor kan infekteras. Smittskyddsläkare Rickard Eitrem vill...

2011-07-12

Landstinget varslar personal


Landstinget varslar i dag 50 medarbetare om uppsägning. Varslet berör främst skötare i psykiatrin och administratörer. Men vilka individer som får...

2011-07-01

Råd om sommar och sol, resor, badvett och bett


Sommaren är härlig med sol och bad, men den kan också ge problem om man solar för mycket, har svårt att tåla värme, får ett fästingbett eller en...

2011-06-30

Blekinge positivt till medverkan i sydsvensk region


Blekinge vill vara med i diskussionerna om bildande av en sydsvensk region.
- Vi ser många fördelar med ett fortsatt samarbete, säger Kalle Sandström...


2011-06-16

Nytt nummer av tidningen Ditt Landsting


Tidningen Ditt Landsting, med nyheter och information från Landstinget Blekinge, kommer hem till alla hushåll i Blekinge med posten i dag. Temat för...

2011-06-15

Läkare uppmanar blekingar att ta ställning till organdonation


Kan du tänka dig att donera dina organ efter din död?
Oavsett om du svarar ja eller nej på den frågan, är det viktigt att du talar om hur du vill ha...


2011-06-14

Blodgivardag uppmärksammas i hela världen


I dag, den 14 juni, uppmärksammas den internationella blodgivardagen. Syftet är att tacka världens alla blodgivare och samtidigt få fler att börja...

2011-06-07

Följ graviditeten i mobilen


När börjar barnets hjärta slå? Hur känns de första fosterrörelserna? Med 1177:s graviditetskalender som app kan du följa graviditeten vecka för vecka i...

2011-05-31

Utbrott av EHEC-bakterier


Ett stort utbrott av tarmbakterien EHEC har upptäckts i Tyskland. Många människor har drabbats, och antalet smittade svenskar har på kort tid ökat...

2011-05-30

Åtgärder ska trygga en ekonomi i balans


Landstinget Blekinge genomför nu en rad åtgärder för att trygga en ekonomi i balans vid årets slut.  Alla verksamheter berörs av förändringarna. ...

2011-05-13

Psykiatriverksamheter flyttar


Onsdagen den 18 maj flyttar psykiatrisk akutavdelning och psykiatrisk intensivvårdsavdelning från byggnad 13 till byggnad 24 på sjukhusområdet i...

2011-05-13

I dag invigs psykiatrins länsgemensamma hus 


Den 13 maj invigs psykiatrins länsgemensamma hus i byggnad 24 på Blekingesjukhuset i Kalskrona med öppet hus mellan klockan 10 och 14.

2011-05-09

Landstinget uppmärksammar internationella strokedagen


Den 10 maj är det Internationella strokedagen. Det uppmärksammar vi genom att informera om vikten av att söka vård i tid på torget i Karlshamn och i...

2011-05-04

Skillnaderna i hälsa behöver minska
- ett av syftena med kampanjen Ett friskare Blekinge


Blekingeborna ska motionera mer och äta nyttigare. Det är målsättningen folkhälsokampanjen Ett friskare Blekinge, som äger rum den 9 till 15 maj.
-...


2011-04-28

Träning har gett KOL-sjuka
ett bättre liv


Lungsjukdomen KOL innebär andningssvårigheter och ständig trötthet. Men med rätt träning kan KOL-sjuka må mycket bättre och orka mer. Det har Karin...

2011-04-20

Hälso- och sjukvårdsinformationen flyttar till 1177.se


Nu flyttar Landstinget Blekinge sin hälso- och sjukvårdsinformationen på internet till 1177.se. All patientinformation på landstingets webbplats ska...

2011-04-19

Landstinget Blekinges läkare bra på att skriva intyg


Landstinget Blekinges läkare är bland de bästa i landet på att skriva korrekta intyg till försäkringskassan. Det visar en nationell mätning.

2011-04-18

Landstinget lex Maria-anmäler
försenade diagnoser


En pojke i 15-årsåldern tvingades operera bort ena testikeln eftersom det dröjde för lång tid innan han fick rätt diagnos.
En man i 65--årsåldern fick...


2011-04-13

Ny avdelning ska ge
äldre bästa vården


Nu öppnar landstinget sin nya geriatriska vårdavdelning.
Här ska svårt sjuka människor över 75 år få all den vård de behöver.
Till en början ska...


2011-04-11

Lotsar ska göra vården tryggare för äldre


Landstinget och kommunerna i Blekinge satsar på att förbättra vård och omsorg för äldre med flera sjukdomsdiagnoser genom att på prov införa...

2011-04-04

Akutorganisationen ska bli mer kostnadseffektiv


Det ska finnas två akutmottagningar, en i Karlshamn och en i Karlskrona, men de ska ha olika uppdrag. Det beslutet fattade en enig landstingsstyrelse i...

2011-04-01

Patienterna säger sitt om Blekinges akutmottagningar


I oktober förra året fick närmare 15 000 besökare på landets akutmottagningar ge synpunkter på sina besök i en enkät. I dag presenteras resultatet som...

2011-03-31

Nytt nummer av
tidningen Ditt Landsting


Tidningen Ditt Landsting, med nyheter och information från Landstinget Blekinge, kommer hem till alla hushåll i Blekinge med posten i dag. Temat för...

2011-03-29

Daglig pollenprognos som sms


Våren är här och därmed även pollensäsongen. Precis som tidigare år har du även i år möjlighet att prenumerera på pollenprognoser som sms.

2011-03-23

På lördag släcker vi ljuset!


Lördagen den 26 mars klockan 20.30-21.30 hålls den årliga manifestationen Earth Hour. Runt om i världen släcks lamporna under en timme med syftet att...

2011-03-18

Ingen risk för strålning i Blekinge


Kärnkraftsolyckan i Japan innebär inte någon hälsorisk för dig som bor i Blekinge. Strålsäkerhetsmyndigheten räknar inte med att någon strålning kommer...

2011-03-15

Två dygnet runt-öppna akutmottagningar med olika uppdrag


Landstingets båda akutmottagningar ska vara öppna dygnet runt men ha olika uppdrag. Det är innebörden av ett förslag om akut- och ambulansverksamheten...

2011-03-14

Ändrad organisation ska ge kortare beslutsvägar


Landstinget Blekinge ska bli bättre på att genomföra de beslut som fattas av landstingets politiker. Därför föreslås nu en förändring av landstingets...

2011-03-09

Blekinges invånare villiga att ändra behandlingsformer


74 procent av Blekinges invånare kan tänka sig att avstå från antibiotika för att hålla nere bakteriernas motståndskraft. Samtidigt är 70 procent av...

2011-03-08

Telefoni- och datakommunikation fungerar normalt igen


En avgrävd kabel har under tisdagen påverkat telefoni- och datasystemen hos landstingets verksamheter i Rödeby och Tving. Felet rapporteras nu vara...

2011-03-04

Hjärtsjukvården är mycket
god vid båda sjukhusen


Blekinge har en mycket god hjärtsjukvård. Och det gäller för båda sjukhusen.
Däremot behandlas akuta hjärtinfarkter alltid i Karlskrona. Och så har det...


2011-03-02

Landstingskatalogen kommer med posten till alla hushåll


I dag kommer landstingskatalogen med posten hem till alla hushåll i Blekinge.

2011-03-02

Blekinges långtidssjukskrivningar fortsätter minska


För trettonde året i rad har Försäkringsmedicinska kommittén genomfört en sjukfallsinventering i Blekinge. Precis som tidigare år minskar...

2011-03-02

Ungdomsmottagningen öppet endast för killar


Ungdomsmottagningen i Karlskrona har från den 1 mars killmottagning varje tisdag mellan klockan 15.00-16.30. Då är endast killar välkomna upp med sina...

2011-02-22

Fortsatt högt betyg till länets vårdcentraler


Vårdcentralerna i Blekinge har åter fått ett bra resultat i den nationella patientenkäten. I jämförelsen mellan de 16 landsting som deltagit ligger...

2011-02-21

Åtgärder ska minska kostnaderna med 150-200 miljoner


Totalt ska Landstinget Blekinges kostnader minska med 150-200 miljoner kronor i år. Det framgår av det åtgärdsprogram som landstingsstyrelsen i dag har...

2011-02-17

Peter Lilja - ny landstingsdirektör i Blekinge


Peter Lilja blir ny landstingsdirektör i Blekinge. På måndag väntas landstingsstyrelsen fatta beslut i frågan.
- Peter Lilja är en omvittnat duktig chef...


2011-02-10

Sjukhusrankning döms
ut som oseriös


Häromdagen publicerade företaget Health Consumer Powerhouse (HCP) en rankning av landets sjukhus. Akutsjukvården i Blekinge fick en bottenplacering.
Men...


2011-02-08

Extra åtgärder för att förbättra landstingets ekonomi


Landstinget vidtar nu extra åtgärder för att förbättra ekonomin. Bland annat införs investeringsstopp. Det gäller alla investeringar i fastigheter, IT...

2011-02-03

Landstingsdirektör Jan Svanell lämnar sitt uppdrag


Landstingsdirektör Jan Svanell kommer att lämna sitt uppdrag. Det beskedet lämnade han i dag till landstingsstyrelsens ordförande. Men han kvarstår som...

2011-02-03

Cancer nytt tema på 1177.se


I början av december förra året lanserades en ny version av 1177.se. Med helt nya funktioner, ett nytt utseende och utökat innehåll blir webbplatsen en...

2011-02-01

Ansökan till sommarens feriejobb och informationsdagar


Varje sommar får Blekinges ungdomar chansen att få en inblick i landstingets verksamhet i form av feriejobb eller informationsdagar. Från och med i dag...

2011-01-31

Negativt resultat för Landstinget Blekinge


Landstinget Blekinge kommer att få ett underskott. Det visar bokslutet som snart är klart.
- Läget är mycket allvarligt och det kommer krävas omfattande...


2011-01-25

Blekinge bäst i landet på att minska sjukskrivningarna


Det står nu klart att Blekinge är det län där sjukskrivningarna minskade mest under 2010. Det innebär att Landstinget Blekinge får totalt 18,5 miljoner...

2011-01-20

Landstinget får 12 miljoner från kömiljarden


I dag presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) resultatet från 2010 års kömiljard, som regeringen delar ut till landsting och regioner som...

2011-01-13

Många blekingar väntar för länge med att söka vård vid stroke


- Vänta inte, sök vård direkt när du misstänker att du drabbats av stroke. Det kan rädda hjärnan. Det säger Ann-Sofie Holgersson, processledare vid...

2011-01-05

Andra vågen av svininfluensan här


Svininfluensan, eller A(H1N1), är åter aktuell och den så kallade andra vågen är här. Flera nya fall har upptäckts i Sverige den senaste månaden, men...

2011-01-03

IT-problem på vårdcentraler åtgärdade


Gårdagens IT-problem hos vårdcentralerna i Jämjö och Nättraby ska nu vara avhjälpta och kommunikationen fungerar som normalt igen.

Dela (?):
Webbplatsen funkar med Talande webb
Hitta mottagning
Här kan du söka efter kontaktuppgifter till vårdcentraler, mottagningar och andra verksamheter på 1177.se.


Gör det själv
Förnya recept, ändra besökstid, beställ intyg med mera.

E-tjänster

Webbisar, bilder på nyfödda
Webbis
Kartor, vägbeskrivningar
Kartor
Sjukvårdsrådgivning
Råd
Landstinget Blekinge, 371 81 Karlskrona. Tel: 0455-73 10 00,
Fax: 0455-802 50, E-post: landstinget.blekinge@ltblekinge.se
Ansvarig för sidan: Jens Qwarngård
Senast ändrad: 2012-02-06