Effektiviseringen av landstinget ger resultat

Landstingsstyrelsen har i dag lämnat sitt budgetförslag för nästa år till landstingsfullmäktige. Enligt förslaget kommer hälso- och sjukvårdsförvaltningens ekonomiska ram att vara oförändrad. Däremot får serviceverksamheten en minskad budgetram med tre procent.
Budgeten innebär att landstinget kan återställa det underskott man fick under 2009, cirka 70 miljoner kronor, på det sätt som kommunallagen kräver. Det är det omfattande effektiviseringsarbetet i landstinget som gör detta möjligt, trots att skatteintäkterna ökar långsammare än för landet i övrigt. Landstingsfullmäktige beslutar om budgeten vid sitt sammanträde den 29 november.

Oförändrad landstingsskatt


Enligt budgetförslaget kommer landstingsskatten att ligga kvar på nuvarande nivå även under 2011. Det innebär att av varje intjänad hundralapp går 10,71 kronor i landstingsskatt.

Delårsbokslutet klart


Landstingets ekonomi är dock fortsatt bekymmersam, visar delårsbokslutet för månaderna januari till och med augusti. Det är underskottet i hälso- och sjukvårdsförvaltningen som är skälet till detta. Totalt räknar ändå landstinget med ett nollresultat år 2010. I samband med kommande sammanträde för landstingsstyrelsen kommer hälso- och sjukvårdsdirektör Jan-Olof Henriksson presentera förslag till verksamhetsplan för nästa år. Den ska leda till att förvaltningen får en ekonomi i balans vid utgången av 2011.

Förslag till ny landstingsplan


Landstingsstyrelsen beslutade också om förslag till en ny landstingsplan för åren 2011-2014. Planen, som beslutas slutgiltigt av landstingsfullmäktige den 29 november, beskriver hur landstinget ska styras och vilka övergripande uppdrag och mål som gäller under de kommande tre åren. Exempel på viktiga mål är att:
  • verksamheten ska vara kostnadseffektiv
  • patienterna ska vara nöjda med sin behandling
  • patienterna ska erbjudas vård i enlighet med vårdgarantins regler.

Avgifter i vården höjs


Flera av de avgifter som patienter i Blekinge betalar kommer att höjas vid årsskiftet. Landstinget Blekinges avgifter är bland de lägsta i landet och kommer nu att anpassas till samma nivå som hos grannarna Region Skåne och landstingen i Kalmar och Kronoberg. Det innebär till exempel att avgiften för ett läkarbesök vid en vårdcentral eller jourcentral höjs från 120 till 150 kronor medan ett besök hos läkare på Blekingesjukhusets mottagningar kostar 300 kronor i stället för 250 kronor.  En avgift på 100 kronor införs också för röntgenundersökningar, som fram till nu varit avgiftsfria.

Egenavgifterna för resor till och från vården förändras också. Bland annat sänks milersättningen från 18 kronor till 12 kronor per mil för den som reser till och från vården med egen bil. Syftet är att få fler att välja att resa med kollektivtrafik.

Nya priser för tandvård


Tandvårdstaxan kommer att höjas med i genomsnitt 1,73 procent. Höjningen gäller från och med den 1 december 2010.

Prisexempel: Undersökning hos tandläkare
Tidigare pris: 650 kronor
Nytt pris: 660 kronor

Även besluten om avgifter i vården och tandvårdstaxan ska fastställas av landstingsfullmäktige den 29 november.

Drop in till mammografi


Landstinget Blekinge kommer på försök att införa drop in-mottagning till mammografin. Det föreslår landstingsstyrelsen i sitt svar på en motion som ska behandlas av fullmäktige den 29 november. Syftet är att få fler kvinnor att gå på mammografiundersökning. Alla kvinnor i åldern 40-74 år i Blekinge erbjuds i dag undersökningen. För närvarande är det ungefär sjuttio procent av kvinnorna i Blekinge som går på mammografi. Försöket med drop in ska inledas nästa gång landstinget upphandlar mammografitjänsten, vilket är först om cirka fyra år.

Nya beslut om Tullgårdens vårdcentral


Efter en återremiss från landstingsfullmäktige tog i dag landstingsstyrelsen återigen beslut om Tullgårdens vårdcentral. Landstingsstyrelsens förslag är att bygga en ny vårdcentral på Tullgårdsområdet i Karlskrona. Frågan ska behandlas ytterligare en gång av landstingsfullmäktige efter att underlaget nu kompletterats som politikerna efterfrågat.
Mynt
Dela (?):
Webbplatsen funkar med Talande webb
Hitta mottagning
Här kan du söka efter kontaktuppgifter till vårdcentraler, mottagningar och andra verksamheter på 1177.se.


Gör det själv
Förnya recept, ändra besökstid, beställ intyg med mera.

E-tjänster

Webbisar, bilder på nyfödda
Webbis
Kartor, vägbeskrivningar
Kartor
Sjukvårdsrådgivning
Råd
Landstinget Blekinge, 371 81 Karlskrona. Tel: 0455-73 10 00,
Fax: 0455-802 50, E-post: landstinget.blekinge@ltblekinge.se
Ansvarig för sidan: Jens Qwarngård
Senast ändrad: 2010-11-08