Startsida
Startsida

BB

Efter förlossningen kommer ni till BB. Där har vi enkel- eller dubbelrum där också pappan får stanna när det finns plats.
 
På BB träffar ni som nyblivna föräldrar ett vårdlag som består av barnmorska och barnsköterska eller undersköterska. Vid behov ingår även förlossningsläkare. Barnläkaren kommer till BB för undersökning av barnet.
 
Målet är att ge föräldrar stöd och information som behövs för en så bra start som möjligt i föräldrarollen och amningen av barnet.

Hur länge stannar man på BB?


Hur länge man stannar på BB är individuellt beroende på hur mor och barn mår. Den normala vårdtiden på BB är cirka ett till tre dygn. Vi rekommenderar att man åker hem tidigast 12 timmar efter förlossningen, om allt är bra.
 

10 steg för lyckad amning


Blekingesjukhuset är ett amningsvänligt sjukhus i enlighet med FN:s barnfonds (UNICEF) och Världshälsoorganisationens (WHO) program "Tio steg för lyckad amning". Det innebär att vi främjar, skyddar och stödjer amning. Det är vetenskapligt bevisat att amningen fungerar bättre ju mer du som pappa är tillsammans med mamman och barnet på BB.
 

Kostnad


Avgiften är 80 kronor per dygn för mammor som är inskrivna på BB. Pappor eller annan person som är inskriven tillsammans med mamman betalar 150 kronor per dygn. I priset ingår alla måltider. Sjukhuset står för blöjor och bindor under BB-vistelsen.
 

Hitta hit


BB ligger en våning upp från förlossningsavdelningen. Personal från förlossningsavdelningen följer med er till BB.
 

Om pappa inte får plats


Vid hög beläggning på BB görs prioritering av vilka pappor som får stanna. Hänsyn tas bland annat till kvinnans behov av stöd och till de pappor som har längst resväg. Om du som pappa inte kan få plats på BB får du reseersättning för resor till och från BB.
 

BB erbjuder också

  • Information av sjukgymnast.
  • Höftledsundersökning med ultraljud för alla nyfödda varje vardag.
  • Hörselundersökning för alla nyfödda.
  • Fria besökstider för dig som pappa och för syskon till den nyfödda.
  • Egen telefon som du betalar genom hemtelefonräkning. Det är även tillåtet att använda mobiltelefon.
  • Återbesök för kontroll och provtagning efter tidig hemgång, det vill säga inom 48 timmar efter förlossningen.
  • Telefonrådgivning och möjlighet att komma för amningsrådgivning efter BB-vistelsen.

Besöksadress


Blekingesjukhuset
Karlskrona

Chef


Siv Carlsson

Telefon


0455-73 46 52

Besökstid


Besök endast för pappa och syskon till barnet.
Dela (?):
Webbplatsen funkar med Talande webb
Hitta mottagning
Här kan du söka efter kontaktuppgifter till vårdcentraler, mottagningar och andra verksamheter på 1177.se.


Gör det själv
Förnya recept, ändra besökstid, beställ intyg med mera.

E-tjänster

Webbisar, bilder på nyfödda
Webbis
Kartor, vägbeskrivningar
Kartor
Sjukvårdsrådgivning
Råd
Landstinget Blekinge, 371 81 Karlskrona. Tel: 0455-73 10 00,
Fax: 0455-802 50, E-post: landstinget.blekinge@ltblekinge.se