Dokumentation


Utbildningsdag "Anhörigstöd- För vem? Varför? Hur?"

Den 7 dececember, 2009, anordnade Länsstyrelsen Blekinge län tillsammans med Blekinge kompetenscentrum en utbildningsdag på temat: " Anhörigstöd- För vem? Varför? Hur?".
Utbildningsdagen riktade sig till politiker, chefer, frivilligorganisationer, handläggare och andra yrkeskategorier med intresse för frågorna kring anhörigstöd. Nedan kan ni ta del av de presentationer som föredrogs under dagen.

Anhörigstöd - vad vill staten?
Britta Mellfors, utredare, Socialstyrelsens äldreenhet
Ta del av Britta Mellfors presentation härPDF

Anhörigstöd i praktiken
Jan-Olof Svensson, anhörigkonsulent, Nationellt kompetenscentrum
Ta del av Jan-Olof Svenssons presentation härPDF

Att dela omsorgen - hur kan vi förstå anhörigomsorg och anhörigstöd på särskilt boende?
Anna Whitaker, fil.dr i socialt arbete och forskare, Linköpings universitet
Ta del av Anna Whitakers presentation härPDF

Dela (?):
Webbplatsen funkar med Talande webb
Hitta mottagning
Här kan du söka efter kontaktuppgifter till vårdcentraler, mottagningar och andra verksamheter på 1177.se.


Gör det själv
Förnya recept, ändra besökstid, beställ intyg med mera.

E-tjänster

Webbisar, bilder på nyfödda
Webbis
Kartor, vägbeskrivningar
Kartor
Sjukvårdsrådgivning
Råd
Landstinget Blekinge, 371 81 Karlskrona. Tel: 0455-73 10 00,
Fax: 0455-802 50, E-post: landstinget.blekinge@ltblekinge.se
Ansvarig för sidan: Kristina Nordin
Senast ändrad: 2009-12-08