Landstingets folkhälsoarbete

Livskvalitet för dig - vårdkvalitet för oss


Landstingets vision lyder "Livskvalitet för dig — vårdkvalitet för oss" och innebär att vi, genom bästa möjliga vårdkvalitet, ska medverka till medborgarnas livskvalitet. Landstinget ska aktivt bidra till att främja den enskilda människans hälsorelaterade livskvalitet och stärka människans egen förmåga och förutsättningar att ta ansvar för sin hälsa.

Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser


Befolkningens hälsa och behov av hälso- och sjukvård är avgörande faktorer för hur vi i landstinget ska planera den framtida hälso- och sjukvården. Det ligger i vårt intresse att utifrån vårt uppdrag bidra till att Blekingeborna ges möjligheter att hålla sig så friska som möjligt. Därför arbetar landstinget aktivt både för att förebygga sjukdomar genom tidig upptäckt av riskfaktorer och ohälsosamma levnadsvanor, och för att främja god hälsa genom att stärka faktorer som påverkar hälsan positivt.
 

Samverkan


Samverkan är en nyckelfaktor för att nå framgång i folkhälsoarbetet. Det är först när flera samhällsaktörer går samman och enas om vilka behovsgrupper som bör prioriteras, vilka insatser som ska göras, vem som ska göra vad och hur man har för avsikt att följa upp, som folkhälsoarbetet kan vinna mark och åstadkomma skillnad för medborgarna i Blekinge. Under 2013 har landstinget tagit initiativ till ett förstärkt och mer samordnat arbete kring folkhälsofrågorna. (Se under fliken "Samverkan och projekt").
Dela (?):
Webbplatsen funkar med Talande webb
Hitta mottagning
Här kan du söka efter kontaktuppgifter till vårdcentraler, mottagningar och andra verksamheter på 1177.se.


Gör det själv
Förnya recept, ändra besökstid, beställ intyg med mera.

E-tjänster

Webbisar, bilder på nyfödda
Webbis
Kartor, vägbeskrivningar
Kartor
Sjukvårdsrådgivning
Råd
Landstinget Blekinge, 371 81 Karlskrona. Tel: 0455-73 10 00,
Fax: 0455-802 50, E-post: landstinget.blekinge@ltblekinge.se
Ansvarig för sidan: Jens Qwarngård
Senast ändrad: 2014-01-20