Landstinget åtgärdar brister i strålskydd

Efter en granskning av Strålsäkerhetsmyndigheten ska nu Landstinget Blekinge vidta en rad åtgärder för att förbättra strålsäkerheten.
- Vi tar inspektionen på stort allvar och vidtar en rad åtgärder, säger chefläkare Thomas Troëng.
I höstas gjorde Strålsäkerhetsmyndigheten en inspektion på Blekingesjukhuset. Syftet var att kontrollera om sjukhuset lever upp till de krav som finns på verksamheter som bedriver strålning. En rad områden ingick i granskningen, till exempel hur styrningen av verksamheten fungerar, vilken kompetens personalen har, hur utrustningen fungerar och om lokalerna är ändamålsenliga.

Rapporten visar att det finns en rad brister som måste åtgärdas. Många av åtgärderna handlar om att Blekingesjukhuset bättre måste dokumentera vilka rutiner som finns för verksamheten. Det är också viktigt att rutinerna är kända av alla som arbetar med strålning.

Andra åtgärder handlar om att förbättra styrningen av verksamheten, till exempel måste det finnas en organisationsplan som beskriver hur arbetsuppgifter är fördelade.

- Jag ser självklart mycket allvarligt på den kritik som framförs. Samtidigt vill jag understryka att det finns kunskap på Blekingesjukhuset om hur man ska arbeta så att medarbetare eller patienter inte utsätts för strålning i onödan. Men självklart måste det finnas dokumenterade rutiner och processer som säkerställer att dessa är kända av alla, menar Thomas Troëng.

Landstinget Blekinge ska nu redovisa vidtagna och planerade åtgärder till Strålsäkerhetsmyndigheten enligt en särskild tidplan. Om inte åtgärderna vidtas i tid riskerar landstinget böter.

Dela (?):
Webbplatsen funkar med Talande webb
Hitta mottagning
Här kan du söka efter kontaktuppgifter till vårdcentraler, mottagningar och andra verksamheter på 1177.se.


Gör det själv
Förnya recept, ändra besökstid, beställ intyg med mera.

E-tjänster

Webbisar, bilder på nyfödda
Webbis
Kartor, vägbeskrivningar
Kartor
Sjukvårdsrådgivning
Råd
Landstinget Blekinge, 371 81 Karlskrona. Tel: 0455-73 10 00,
Fax: 0455-802 50, E-post: landstinget.blekinge@ltblekinge.se
Ansvarig för sidan: Jens Qwarngård
Senast ändrad: 2012-02-08