Blekinges vårdcentraler näst bäst i Sverige

I dag presenterar Sveriges Kommuner och Landsting resultatet från den patientenkät som skickades till patienter under hösten förra året. 2 519 patienter har sagt sitt om länets vårdcentraler och placerat Blekinge på andra plats i den nationella statistiken.
I mätningen, som genomfördes i september 2011, har patienter som besökt landets vårdcentraler fått svara på frågor om bland annat tillgänglighet, förtroende, bemötande och information. Inom alla frågeområden får Blekinges vårdcentraler högre betyg än genomsnittet för landet.

— Det är väldigt värdefullt att kontinuerligt få veta vad patienterna tycker om den vård de får. Trots förra årets turbulens i landstinget har vi glädjande nog fått ett bra betyg från våra patienter. Inom flera områden har vi dessutom förbättrat oss sedan mätningen året innan, säger Anders Rehnholm, förvaltningschef för primärvården i Landstinget Blekinge.

Landstingsdrivna och privata vårdcentraler betygsatta


I dagens resultat hamnar Blekinge på andra plats när länen jämförs med varandra, strax efter Region Halland. Resultatet grundar sig både på de offentliga vårdcentraler som landstinget driver och de vårdcentraler som drivs i privat regi inom Hälsoval Blekinge. Cecilia Klüft-Frih, hälsovalschef i Landstinget Blekinge, är positiv till dagens resultat.

— Resultatet visar att Blekinges vårdcentraler håller en hög standard som de allra flesta patienter är nöjda med. Samtidigt kan förbättringen jämfört med tidigare år ses som ett kvitto på att Hälsoval Blekinge, som infördes i april 2010, fungerar bra, säger Cecilia Klüft-Frih.

Förbättringsområden


Bland potentiella förbättringsområden syns främst information om de läkemedel som skrivs ut — ett frågeområde som får ett lågt betyg i hela Sverige. Patienter efterfrågar en bättre dialog kring läkemedel med sin läkare och mer information om vilka eventuella biverkningar som utskrivna läkemedel har.

— Visserligen får vi mycket information om vilka läkemedel patienten använder genom vårt journalsystem, men vi behöver fortfarande förbättra informationen till patienterna om vilka läkemedel som ska användas och varför de behövs. Vi måste även bli bättre på att informera om eventuella biverkningar som patienten ska vara uppmärksam på, säger Anders Rehnholm.

Ett verktyg för utveckling och förbättring


Nationell Patientenkät genomförs på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet är att hälso- och sjukvården ska få ett underlag för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. 130 000 patienter i hela Sverige har svarat på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 54 procent. I Blekinge svarade 2 519 patienter på enkäten, en svarsfrekvens på 58,5 procent.

Fullständigt resultat och mer information om enkäten finns på SKL:s webbplats, www.skl.se/nationellpatientenkatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där det även går att jämföra siffrorna med tidigare års resultat.

En av frågorna som patienterna fick svara på. Klicka på bilden för att se den i ett större format.

En av frågorna som patienterna fick svara på. Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Se fullständigt resultat på www.skl.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Dela (?):
Webbplatsen funkar med Talande webb
Hitta mottagning
Här kan du söka efter kontaktuppgifter till vårdcentraler, mottagningar och andra verksamheter på 1177.se.


Gör det själv
Förnya recept, ändra besökstid, beställ intyg med mera.

E-tjänster

Webbisar, bilder på nyfödda
Webbis
Kartor, vägbeskrivningar
Kartor
Sjukvårdsrådgivning
Råd
Landstinget Blekinge, 371 81 Karlskrona. Tel: 0455-73 10 00,
Fax: 0455-802 50, E-post: landstinget.blekinge@ltblekinge.se
Ansvarig för sidan: Jens Qwarngård
Senast ändrad: 2012-02-28