Verksamhetsförlagd utbildning (vfu)

Vi erbjuder verksamhetsförlagd utbildning (klinisk praktik) inom olika områden när du utbildar dig. Vi samarbetar med högskolor och universitet inom vårt närområde.

Avtal


Vi tar i första hand emot studenter och elever från nedanstående skolor, universitet och program. Studerar du på annan utbildningsort tar du direktkontakt med praktikplatsplaneraren.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH


Grundutbildning:
 • Sjuksköterska 180 hp

Specialistutbildning:

 • Distriktssjuksköterska 75 hp

Linnéuniversitetet Kalmar Växjö


Grundutbildning:
 • Biomedicinsk analytiker 180 hp

Specialistutbildning:

 • Barnmorska 75 hp
 • Ambulans 60 hp
 • Operation/anestesi/IVA 60 hp
 • Psykiatri 60 hp
 • Sjöfartshögskolan

Lunds universitet


Grundutbildning:
 • Röntgensjuksköterska 180 hp

Luleå Tekniska Universitet


Grundutbildning (distans):
 • Röntgensjuksköterska 180 hp

Karlskrona kommun


Omvårdnadsprogram:
 • Ehrensvärdska
 • Ehrensvärdska, SMIL -  idrottselever
 • Törnströmska, barn och ungdom
 • Karlskrona vuxenutbildning

Ronneby kommun


Omvårdnadsprogram:
 • Ronneby vuxenutbildning

Karlshamns kommun


Omvårdnadsprogram:
 • Väggaskolan
 • Väggaskolan vuxenutbildning
 • Valjeviken, omvårdnadsprogram

Olofströms kommun


Omvårdnadsprogram

Karlskrona, KY utbildning


Vård och omsorg äldre 80 KY-poäng

Kristianstad, KY utbildning


Administration 80 KY-poäng

Växjö, KY utbildning


Barnundersköterska 80 KY-poäng

KUB-avdelning


En KUB-avdelning (klinisk utbildningsavdelning) har högre täthet av studenter. Där finns handledare som har handledarutbildning varav även ett antal har kandidatexamen. I framtiden är målet att huvudhandledaren ska ha magisterexamen. Antalet studenter på avdelningen skall vara minimum sex med flexibilitet uppåt. Personalen arbetar i team, sjuksköterska, undersköterska, tillsammans med studenter i termin 3 och termin 6.

KUB-konceptet kännetecknas även av ett ökat samarbete mellan högskola och klinisk verksamhet, en fast struktur med huvudhandledare, klinisk adjunkt, klinisk lektor och där studenternas lärandeklimat är i fokus.

Aktuella KUB-avdelningar


Karlskrona:
 • Kirurgisk avdelning 48
 • Kirurgisk avdelning 49
 • Ortopedisk avdelning 37
 • Kvinnoklinikens avdelning 35
 • Medicinsk avdelning 45
 • Medicinsk avdelning 57

Karlshamn:

 • Medicinsk avdelning 8
 • Rehabiliteringsavdelning

Övriga avdelningar


Karlskrona:
 • Thoraxcenter avdelnin 47
 • Thoraxcenter avdelning 55
 • Rehabiliteringsavdelning 58
 • Infektion avdelning 61
 • Neonatal avdelning 33
 • Barn- och ungdomsplanet
 • Psykiatri vuxenmottagning Karlskrona öst
 • Psykiatri vuxenmottagning Karlskrona väst
 • Psykiatri avdelning 28
 • Psykiatri avdelning 29
 • Psykiatrisk intensivvårdsavdelning
 • Psykiatri mellanvård
 • Äldrepsykiatri avdelning 1

Länsgemensam mottagning:

 • Äldrepsykiatrisk mottagning
 • Minnesmottagning
 • Ätstörningsenhet
 • Sexologi

Ronneby:

 • Psykiatri vuxenmottagning
 • Psykiatri mellanvård

Karlshamn:

 • Ortopedisk och kirurgisk avdelning
 • Medicinsk avdelning 9 (KUB med Kristianstad)
 • Thoraxcenter övervakningsavdelning 
 • Psykiatri vuxenmottagning
 • Psykiatri avdelning 21
 • Psykiatri mellanvård

Hemsjukvård

 • Karlskrona öst
 • Karlskrona väst
 • Ronneby
 • Kallinge/Bräkne-Hoby
 • Linden, Karlshamn
 • Olofström
 • Sölvesborg

Vårdcentraler

 • Trossö vårdcentral
 • Tullgården vårdcentral
 • Rödeby vårdcentral
 • Nättraby vårdcentral
 • Lyckeby vårdcentral
 • Jämjö vårdcentral
 • Ronneby vårdcentral
 • Kallinge vårdcentral
 • Bräkne-Hoby vårdcentral
 • Brunnsgården vårdcentral
 • Samaritens vårdcentral
 • Olofströms vårdcentral
 • Sölvesborgs vårdcentral
 • Hälsohuset för alla, Karlskrona
 • Capio Citykliniken, Ronneby
 • Valjehälsan, Sölvesborg
Kontakt
Praktikplanerare
Marianne Hultin Resebo
Tel: 0455-73 40 56
Dela (?):
Webbplatsen funkar med Talande webb
Hitta mottagning
Här kan du söka efter kontaktuppgifter till vårdcentraler, mottagningar och andra verksamheter på 1177.se.


Gör det själv
Förnya recept, ändra besökstid, beställ intyg med mera.

E-tjänster

Webbisar, bilder på nyfödda
Webbis
Kartor, vägbeskrivningar
Kartor
Sjukvårdsrådgivning
Råd
Landstinget Blekinge, 371 81 Karlskrona. Tel: 0455-73 10 00,
Fax: 0455-802 50, E-post: landstinget.blekinge@ltblekinge.se
Ansvarig för sidan: Jenny Karlsson
Senast ändrad: 2013-06-19