Allmäntjänstgöring i Blekinge

Du som bestämmer dig för allmäntjänstgöring (AT) i Blekinge kommer till ett län med cirka 150 000 invånare, uppdelat på fem kommuner, som ligger centralt i förhållande till övriga Europa.

Som AT-läkare har du din basplacering vid Blekingesjukhuset i Karlskrona eller Karlshamn. Under sjukhusplaceringarna kommer tjänstgöring att vara förlagd på båda orterna. Psykiatritjänstgöringen gör du inom någon av de fem sektorer som psykiatrin i länet är indelad i. Placeringen sker inom en radie på cirka tre mil beroende på var man är basplacerad.
Allmänmedicinsk tjänstgöring äger rum i Karlshamn, Sölvesborg eller Olofström om din basplacering är i Karlshamn. Om du är placerad i Karlskrona sker den allmänmedicinska tjänstgöringen på familjeläkarmottagning i Karlskrona eller Ronneby kommun.

AT-block


AT-blocken innehåller följande delar:
  • medicin (6 månader)
  • kirurgi (3 månader)
  • ortopedi (2 månader)
  • anestesi (1 månad)
  • psykiatri (3 månader)
  • allmänmedicin (6 månader)

AT-läkarna ingår i den schemalagda jourverksamheten vid Blekingesjukhuset samt psykiatrin. AT-blocken är 21 månader långa. Efter 18 månader får du leg. lön.

Flexibel månad


AT-läkarna har möjlighet att göra en flexibel månad. De som väljer flexibel månad förkortar placeringarna på medicin och kirurgen med totalt 4 veckor (2 + 2 veckor).

Sökande från andra länder


Om du som söker AT hos Landstinget Blekinge kommer från något utomnordiskt land har vi krav på god svenska i tal och skrift.

Utbildningskvalitet


Landstinget Blekinges AT har genomgått SPUR-inspektion genom Sveriges läkarförbund och Svenska läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet. 
Dela (?):
Webbplatsen funkar med Talande webb
Hitta mottagning
Här kan du söka efter kontaktuppgifter till vårdcentraler, mottagningar och andra verksamheter på 1177.se.


Gör det själv
Förnya recept, ändra besökstid, beställ intyg med mera.

E-tjänster

Webbisar, bilder på nyfödda
Webbis
Kartor, vägbeskrivningar
Kartor
Sjukvårdsrådgivning
Råd
Landstinget Blekinge, 371 81 Karlskrona. Tel: 0455-73 10 00,
Fax: 0455-802 50, E-post: landstinget.blekinge@ltblekinge.se
Ansvarig för sidan: Jenny Karlsson
Senast ändrad: 2014-01-13